Vid stambyte i en hyresfastighet

Om ägare av hyresfastigheten bestämmer sig för att utföra ett stambyte så kan det till en början och under arbetets gång innebära en del olägenheter för hyresgästerna. Dock så ska hyresvärd se till att det finns toaletter och duschar tillgängliga för sina hyresgäster under stambytet. Detta kan ställas i ordning i trapphus eller i källare. 

I vissa fall så kan det ställas upp sanitetsbaracker på gårdsplanen som hyresgästerna kan nyttja under tiden då stambytet pågår. Fördelarna med ett stambyte är att våtrummen blir nya och badrummen renoveras och man får ett nytt och fräscht badrum och toalett. Här går att läsa mer om just stambyte i hyresfastighet för den som är intresserad. För ägare av hyresfastigheten så kan det vara viktigt att få mer kunskap om vad det innebär med ett stambyte och då kan konsultföretaget Frakka hjälpa till med detta. Allt från konsultation till utförande av stambytet.

Ett stambyte gör inte bara livssituationen bättre för hyresgästerna utan även värdet på fastigheten kommer att öka i och med detta byta. Det gäller att hålla efter som se till så att den hyresfastighet som man äger håller den standard som behövs. Ett stambyte görs ungefär vart trettionde år i en fastighet. Regelbunden översyn av fastigheten gör att man har koll på vad som ska åtgärdas och det som behöver renoveras. Åren tar oftast ut sin rätt och för att hyresgäster ska trivas så gäller det att hålla hyresfastigheten i det skick som önskas av hyresgästerna.