Regler som gäller vid renovering av badrum

Det finns byggregler som ska följas för all typ av byggnation, men när det kommer till våtrum så är det ännu skarpare krav som gäller. Om du nu tänker att det är väl ingen som vet om ifall jag bygger om mitt badrum själv, utan att följa reglerna, så kan det vara den dyraste tanken som du tänker i ditt liv.

Skulle det hända att det blir en fuktskada på grund av en läcka, eller på grund av undermålig fuktspärr, så är det ett krav att branschregler för våtrum ska ha följts annars kommer inte försäkringsbolaget betala ut någon ersättning för skadan.

Renovera själv eller anlita en byggfirma

Det finns flera olika alternativ när ett badrum ska renoveras. Du kan göra allting själv, förutom det som du måste använda en auktoriserad hantverkare till, som exempelvis koppling av el. En byggfirma kan anlitas för att utföra hela renoveringen av badrummet. Eller så kan du tillsammans med byggaren gå igenom vad som ska göras och komma överens om vilka delar som du kan göra och vilka delar som byggaren sköter om. Vilket alternativ du väljer har dels med att göra om du har tid, vilja och kunskap att renovera själv. Men också ifall byggaren vågar, vill och kan dela på arbetsuppgifterna.

Vilka regler som ska följas

Om du vill kunna få ut på försäkringen vid en fuktskada, och dessutom ha lättare att få köpare vid en eventuell försäljning, så är det viktigt att följa alla branschregler för våtrum vid en badrumsrenovering. Det handlar om hur du gör fuktspärrar och vilka material du ska använda. Men det är även oerhört viktigt att beräkna golv och väggars bärighet, när man arbetar med badrum. Kanske ska du montera skåp och toalett som hänger från väggen och ett fyllt badkar med en person i, skapar en enorm koncentrerad tyngd på golvet. Läs mer hos Informationscentrum för hållbart byggande.