Som medlem i en bostadsrättsförening

Om man köpt sig rätten till en av de lägenheter som finns i föreningen så blir man per automatik medlem i den bostadsrättsförening som äger fastigheterna där lägenheter, garage och kanske andra byggnader kring själva bostäderna. Som medlem i en bostadsrättsförening så har ni ett gemensamt ansvar för allt som ni tillsammans äger.

Viktiga beslut

Varje år så är det en föreningsstämma där både stora och små beslut fattas. Det kan vara om det är dags att göra stambyte i fastigheterna eller om ni ska byta ut låssystemen i fastigheterna till något modernare. Vissa beslut kanske tar längre tid innan de blir tagna då det kan vara mycket som ska diskuteras innan man är beredd att fatta besluten. Det kan finnas fördel att ta in externa konsulter som berättar om varför man bör fatta vissa beslut.

Små beslut

Det kan även vara viktiga men små beslut som fattas i den bostadsrättsförening som du är medlem i. Det kan vara vilket datum som höst- och vårstädningen ska vara varje år. Vilka som har huvudansvar för detta. Det kan vara huruvida man ska hyra ut garageplatser och vilken ordning det ska vara i dessa garage. I vissa fall så kan det tyckas vara simpla saker som beslutas om men i en demokratisk förening så gäller det att alla får vara med och bestämma och säga sin mening.